Powered by Smartsupp

Strešné doplnky - Hrúbka - 0,7 mm

Pod pojmom strešné príslušenstvo rozumieme kompletné doplnkové príslušenstvo ku strešnej krytine, ktoré nieje vyrobené z oceľového či hliníkového plechu. Patria sem skrutky, fólie, vetracie a tesniace pásy, manžety rôznych druhov a veľkostí, tesniace či butylové pásky, laky, spreje, tmely a iné produkty ktoré slúžia k plnej funkčnosti strešnej krytiny a kompletného strešného systému. K strešnému príslušenstvu radíme aj nadštandardné strešné doplnky ako strešné výlezy, strešné okná a rôzne typy odvetrávacích komínov.