Privítajte JAR novou strechou. Výnimočná strecha za výnimočné ceny.

Odkvapový systém - Rozmer - 150/100 mm