Privítajte JAR novou strechou. Výnimočná strecha za výnimočné ceny.

GGL/GGU s horným ovládaním - Veľkosť okna - PK08 / 94*140