Privítajte JAR novou strechou. Výnimočná strecha za výnimočné ceny.

GGL/GGU s horným ovládaním - Typ zasklenia - 68 - Bezpečnostné izolačné trojsklo