Privítajte JAR novou strechou. Výnimočná strecha za výnimočné ceny.

Krytina so stojatou drážkou - ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU

Tradičný vzhľad, ale moderná forma, to je strešný a obkladový panel so stojatým zámkom.

Tento produkt je vhodný najmä pri rekonštrukciách historických a cirkevných pamiatok, ale aj pre nové bytové domy, moderné stavby rodinných domov a verejných budov.